Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale (recunoscute de lege / prevazute prin contractul de asigurare, sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept) se poate adresa societatii RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SR pentru recunoasterea dreptului si recuperarea pagubei.

DATE DE CONTACT PENTRU OBTINEREA INFORMATIILOR LEGATE DE STADIUL SOLUTIONARII PETITIILOR:

Numar de telefon: 0374-600.700

Adresa de e-mail: petitii@ritter.ro

Modalitatea de depunere a petitiilor:

1. la sediul societatii ( Bucuresti, sector 1, Bld. Lascar Catargiu, nr. 11, etaj 1 ), cat si la sediile teritoriale;
2. prin e-mail ( petitii@ritter.ro );
3. prin posta ( cu confirmare de primire );
4. prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara (reclamantul a depus petitia la ASF);
5. prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (reclamantul a depus petitia la A.N.P.C.);
6. prin intermediul altor entitati publice care prin natura activitatii pot solutiona petitii (de ex.: Presedentie, Parlament, Senat, Cabinete parlamentare).

Atentie!

Petitia se formuleaza in scris si va cuprinde urmatoarele:
– numele sau denumirea petentului, domiciliul sau sediul acestuia;
– obiectul petitiei si eventual suma contestata;

Petitia va fi semnata de petent sau de reprezentantul legal al acestuia; in cazul persoanelor juridice, trebuie sa poarte si stampila.

Dovada calitatii de reprezentant al petentului, persoana fizica sau juridica, se face prin imputernicire avocatiala in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata notarial, in cazul altor persoane.
In sustinerea petitiei formulate, petentul poate depune acte care nu au fost avute in vedere initial.

Petitia nu poate avea ca obiect alte pretentii decat cele stabilite conform prevederilor legale, conditiilor generale contractuale, actului (actelor) de constatare semnat de petent, sau pretentii ulterioare semnarii declaratiei de renuntare la alte pretentii.

Desi nu putem impune ce trebuie sa cuprinda petitiile, suntem obligati sa raspundem, chiar daca acestea nu respecta cerintele prevazute pentru petitii.

Nu se inregistreaza petitiile/reclamatiile primite prin telefon. In situatia in care petentul anunta telefonic o reclamatie, salariatul RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL care a raspuns la telefon, ii va comunica, cu diplomatie, ca nu ii poate inregistra petitia/reclamatia sesizata telefonic si ii va comunica acestuia modalitatile de depunere a petitiei/reclamatiei in forma scrisa, precum si datele de contact (adresa postala, e-mail).

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.

In situatia in care, un petitionar adreseaza mai multe petitii, in cadrul termenului legal de solutionare a primei petitii, sesizand aceeasi problema sau probleme aflate in stransa legatura intre ele, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns, in care se face referire la toate petitiile primite.

In situatia in care, sunt primite pe mai multe cai (asigurat / pagubit, ASF, ANPC etc.), petitii ale aceluiasi petitionar care sesizeaza aceeasi problema sau probleme aflate in stransa legatura intre ele, persoana responsabila din cadrul DR va transmite cate un raspuns pentru fiecare solicitant (asigurat / pagubit, ASF, ANPC etc.).

Indiferent de modalitatea in care este formulata o petitie sau in orice forma scrisa este prezentata aceasta, se va formula un raspuns in termenele prevazute legal.

ETAPELE SOLUTIONARII PETITIILOR

1. Petitia poate fi transmisa:
• la sediul societatii ( Bucuresti, sector 1, Bld. Lascar Catargiu, nr. 11, etaj 1 ), cat si la sediile teritoriale

• prin e-mail ( petitii@ritter.ro )
• prin posta ( cu confirmare de primire )
• prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara (reclamantul a depus petitia la ASF) AICI
• prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (reclamantul a depus petitia la A.N.P.C.);
• prin intermediul altor entitati publice care prin natura activitatii pot solutiona petitii (de ex.: Presedentie, Parlament, Senat, Cabinete parlamentare)

Cererea de solutionare a petitiei va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
• numele si prenumele sau denumirea petentului;
• domiciliul sau sediul acestuia;
• obiectul petitiei si eventual suma contestata;
• precizarea motivelor pe care se intemeiaza petitia.

2. Petitiile primite vor fi inregistrate in registrul unic de petitii al RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL de catre persoana desemnata in acest sens.

3. Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor va dispune masuri de cercetare, analiza detailata si rezolvare rapida si temeinica a tuturor aspectelor sesizate de petenti, cu respectarea stricta a prevederilor legale, si va elabora raspunsul final catre petent, pe care il va transmite spre aprobare conducerii executive a RITTER-BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL

4. Dupa obtinerea aprobarii de la conducerea executiva a brokerului, colectivul de analiza si solutionare a petitiilor va transmite raspunsul catre petent in termenul legal de maximum 30 de zile de la inregistrare.

5. Raspunsul se comunica prin posta cu confirmare de primire sau e-mail, functie de calea de comunicare folosita de petent.

Petitiile vor fi inregistrate intr-un registru special, numit Registru Unic de Petitii.

Icon securitate Twispay
20% reducere cu codul RITTER

RITTER.RO - Broker de Asigurare SRL

Telefon: 0755100102
Bucuresti, Sector 2, Str. Traian, Nr. 184-186, Etaj 7

CUI: 26782334
Reg.Com: J40/3925/15.04.2010
Capital social: 795.760 LEI

Autorizatie functionare ASF 441/2010
RBK-632 ( Registrul brokerilor )
Aviz ASF intermediar pensii private 87/2016
Aviz ASF furnizor de programe F-0063

UNICREDIT BANK
RO23 BACX 0000 0007 6484 5000
Se incarca ... asteptati