DESPRE COMPANIE

Societatea comerciala RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL furnizeaza servicii de consultanta financiara de inalta calitate, oferind fiecarui client produsul de asigurare adecvat necesitatilor de protectie si posibilitatilor sale financiare.

Asiguram succesul parteneriatelor noastre prin reprezentarea intereselor clientilor nostrii in ceea ce priveste:

 • Controlul, administrarea si transferul riscurilor
 • Reprezentarea si asistenta in negocierea si solutionarea daunelor

Compania noastra a stabilit colaborari si produse personalizate cu principalele societati de asigurare prezente in Romania.
Echipa noastra ajuta clientul sa aleaga compania de asigurari care sa-i ofere cele mai bune conditii in raport cu tipul de asigurare pe care il solicita si care, in acelasi timp, sa ii garanteze siguranta pentru plasarea riscurilor.
Serviciile de consultanta oferite au un rol foarte important in reducerea cheltuielilor privind acoperirea riscului si monitorizarea unui program de asigurare.
reiPromovand o gama larga de tipuri de asigurari acoperim intreg spectrul de risc ce graviteaza in jurul oricarei persoane, fie ea fizica, fie juridica.
Misiunea noastra este sa respectam intotdeauna principiile de transparenta, promptitudine si profesionalism angajandu-ne sa reprezentam interesele clientului in relatia cu societatile de asigurare.

Care sunt obiectivele noastre ?

Managementul riscului

Echipa noastra prin serviciile de consultanta oferite poate conduce la limitarea expunerii la risc avand ca efect reducerea primei de asigurare.
Suntem alaturi de dumneavoastra in cazul unei daune si negociem cu companiile de asigurare cea mai buna solutie de acoperire prin asigurare si de despagubire, prin:

 • Identificarea riscurilor potentiale si evaluarea acestora;
 • Analiza istoricului daunelor;
 • Analiza eventualelor polite de asigurare existente;
 • Propunerea de solutii si implementarea lor;
 • Selectarea societatilor de asigurare in functie de soliditatea financiara a acestora;
 • Identificarea necesitatii incheierii unui anumit tip de asigurare.


Analiza pietei

Echipa noastra monitorizeaza permanent piata romaneasca de asigurari pentru plasarea asigurarilor la societatea de asigurare cu cea mai buna acoperire si cea mai buna rata de plata a daunelor la cel mai bun pret cu cea mai buna reasigurare, prin:

 • Studiul produselor de asigurare;
 • Analiza solvabilitatii societatilor de asigurare;
 • Calculatie cotatii de prima;
 • Analiza profil client;
 • Servicii de reducere a expunerii la risc;
 • Monitorizarea mediului legislativ al pietei de asigurari;
 • Monitorizarea in format individual al asiguratorilor prezenti in piata romaneasca.

Administrarea asigurarilor

Contractele de asigurari existente in portofoliul nostru sunt monitorizate in mod regulat si ajustate in functie de necesitatile clientilor.
Prin administrarea asigurarilor dumneavoastra, noi intelegem:

 • Monitorizare termene de plata a primelor;
 • Anuntare expirare/reinnoire/reintregire polita;
 • Reanalizarea riscurilor asigurate in vederea actualizarii acestora;
 • Analiza clauze contractuale;
 • Controlul platilor, al contractelor de asigurari si al actelor aditionale;
 • Negocierea cu companiile de asigurare privind imbunatatirea conditiilor de asigurare sau a primelor platite;
 • Consultanta in vederea asigurarii unor noi riscuri
 • Managementul politelor.

Prin acoperirea oferita de polita de raspundere profesionala, detinuta de Ritter Broker de Asigurare si Reasigurare, societatea noastra devine raspunzatoare pentru toate actiunile intreprinse in timpul desfasurarii contractelor de mandat.

                                                                                             CADRU LEGAL
SC RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL este societate cu raspundere limitata infiintata in baza legii nr.31/1990,republicata,cu un capital social de 150.000 RON.

SC RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL conform legii 32/2000 a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia 441/2010 ,cu numarul de inmatriculare in registrul brokerilor de asigurare RBK-632, sa negocieze contracte de asigurare pe piata interna.

Brokerul de asigurare este o „Persoana juridica romana sau straina ,autorizata in conditiile prezentei legi , care negociaza pentru clientii sai , persoane fizice sau juridice , asigurati ori potentiali asigurati , incheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor,dupa caz.”

LEGEA 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
LEGEA 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare/reasigurare

SC RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL este autorizata de catre ASF si pe piata intermedierilor de pensii private prin avizul cu numarul 87  din data de  09.03.2016 cu codul de inscriere pensii private AMI-RO-26794791

SC RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL colaboreaza cu administratori de pensii private cu experienta cum ar fi Allianz Tiriac Pensii Private si Certinvest Pensii Private.

Litigii in domeniul financiar nonbancar

Consumatorul are dreptul pentru orice litigii in domeniul financiar nonbancar sa apeleze la solutia alternativa a litigiilor.

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

SAL-FIN pentru piata financiara nonbancara este infiintata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) ca entitate de solutionare alternativa a litigiilor dintre un comerciant ce desfasoara activitati in Romania si se supune autorizarii reglementarii si/sau supravegherii A.S.F., dupa caz, si un consumator rezident in Uniunea Europeana.

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN este constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, denumita in continuare OG nr. 38/2015, si va ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F. SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit unui regulament si unor proceduri specifice subsecvente.

SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti prin art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., dupa caz, denumite in continuare comerciant/profesionist.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/ comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere:
a) prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
c) dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

Organizarea si solutionarea alternativa a litigiilor se realizeaza prin procedura SAL finalizata cu propunerea unei solutii sau procedura SAL finalizata cu impunerea unei solutii detaliate.

SAL-FIN administreaza propriul site internet ( www.SALFIN.ro ), actualizat permanent, care permite partilor accesul facil la informatiile referitoare la procedurile SAL derulate si sustine rezolvarea on-line a litigiilor.

REGULAMENT nr. 4 din 27 aprilie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de
Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016 pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea
unei soluţii în cadrul SAL-FIN

ORDONANŢĂ nr. 38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre
consumatori şi comercianţi


Icon securitate Twispay
20% reducere cu codul RITTER

RITTER.RO - Broker de Asigurare SRL

Telefon: 0755100102
Bucuresti, Sector 2, Str. Traian, Nr. 184-186, Etaj 7

CUI: 26782334
Reg.Com: J40/3925/15.04.2010
Capital social: 795.760 LEI

Autorizatie functionare ASF 441/2010
RBK-632 ( Registrul brokerilor )
Aviz ASF intermediar pensii private 87/2016
Aviz ASF furnizor de programe F-0063

UNICREDIT BANK
RO23 BACX 0000 0007 6484 5000
Se incarca ... asteptati