TERMENI SI CONDITII

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE INAINTE DE A FOLOSI https://ritter.ro/

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL va da dreptul de a utiliza platforma https://ritter.ro/. Puteti utiliza platforma https://ritter.ro/ numai in conformitate cu acesti termeni si conditii. Serviciile oferite prin https://ritter.ro/ pot fi modificate ulterior, pe masura ce imbunatatim sau adaugam noi functii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii in orice moment, fara notificare prealabila. De asemenea, putem elimina oricand, orice continut al serviciilor oferite. Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice si dovada contractelor incheiate prin mijloace electronice (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. (3) Dovada incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica." Prin folosirea platformei https://ritter.ro/ va exprimati acordul cu privire la acesti termeni si conditii de utilizare (prin bifarea casutei „Sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare”). Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, va rugam sa nu folositi https://ritter.ro/ Acest acord privind termenii si conditiile de utilizare („Acordul”) reprezinta o conventie cu caracter obligatoriu, realizata intre dumneavoastra personal sau in numele unei entitati (in continuare numita „Utilizator”), si RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL. (in continuare „Operatorul”), privind conditiile accesului si utilizarii de catre dumneavoastra a platformei https://ritter.ro/. Platforma https://ritter.ro/ nu este destinata utilizarii de catre persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarati ca aveti cel putin 18 ani impliniti si va asumati raspunderea ca datele si informatiile furnizate de dumneavoastra sunt reale.

DUMNEAVOASTRA ACCEPTATI SI CONSIMTITI IN MOD EXPRES SA VA OBLIGATI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMAND ACEASTA ACCEPTARE IN TIMPUL PROCESULUI DE INREGISTRARE ( DACA ESTE CAZUL ), PRECUM SI CONTINUAND SA UTILIZATI SOLUTIA OFERITA DE https://ritter.ro/.

DEFINITII

In prezentul Acord, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel, prin definitie urmatoarele cuvinte si sintagme vor avea semnificatia indicata mai jos: „Cont de Utilizator” inseamna contul de inregistrare creat de Utilizator in cadrul platformei https://ritter.ro/; „Date cu caracter personal” inseamna informatiile referitoare la un Utilizator persoana fizica, precum: prenume, nume, CNP, seria si numarul cartii de identitate, numar de telefon, adresa postala, email;

„Formular” - inseamna documentul tipizat, afisat ca atare de catre Operator pe https://ritter.ro/, care trebuie sa fie completat de catre Utilizator in scopul comandarii politelor de asigurare si/sau a produselor/serviciilor oferite;

„Furnizor” - inseamna asiguratorul persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile Legii nr. 32/2000 si legea 237/2015 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor sa exercite activitati de asigurare;

„Informatii pentru inregistrare” - inseamna Datele cu caracter personal, in cazul persoanelor fizice, si datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare de la Registrul Comertului, Codul Unic de Inregistrare, inclusiv informatiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca si numarul de cont bancar);

„Operator” - inseamna RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, o societate cu raspundere limitata organizata potrivit legislatiei din Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Traian, nr. 184-186, et. 7. „https://ritter.ro/” - inseamna pagina de web intitulata „https://ritter.ro/” , platforma pentru smartphone si solutia pentru alte terminale mobile, aflate in proprietatea Operatorului si administrate de catre acesta;

MODIFICARI ADUSE ACORDULUI

Operatorul isi rezerva dreptul de a aduce amendamente si de a modifica prezentul Acord in mod periodic. Modificarile aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web https://ritter.ro/ si revizuirile vor fi afisate cronologic. Amendamentele vor intra in vigoare imediat dupa postarea pe website-ul Operatorului. Sunteti de acord sa va conformati oricaror modificari aduse prezentului Acord atunci cand utilizati Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postata pe website devine efectiva imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important sa examinati in mod regulat prezentul Acord pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la schimbari. Operatorul isi rezerva dreptul in orice moment sa modifice sau sa intrerupa, temporar sau permanent, https://ritter.ro/ sau Serviciile Operatorului cu sau fara notificare. Sunteti de acord ca Operatorul nu va fi facut responsabil fata de dumneavoastra sau fata de terti pentru orice modificari, suspendari sau discontinuitati ale Serviciilor Operatorului.

COTATIE PRET

Pentru obtinerea unei cotatii de pret, datele introduse pe site-ul https://ritter.ro/ vor fi transmise catre societatile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de catre dumneavoastra in site-ul https://ritter.ro/ prin urmare, trebuie sa furnizati informatii corecte si complete de identificare pe care RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL le poate utiliza pentru emiterea politei de asigurare, facturare si livrare. Contractele de asigurare se supun reglementarilor emise de catre ASF impreuna cu modificarile ulterioare iar conditiile de asigurare sunt specifice fiecarui Furnizor in parte. Raspunderea in ceea ce priveste contractele de asigurare precum si conditiile de asigurare revine societatilor de asigurare emitente in integralitatea lor.

COMENZI, MODALITATE DE PLATA SI FACTURARE

Toate Comenzile sunt efectuate online. Dupa inregistrare, un Utilizator poate selecta politele de asigurare sau produsele/serviciile dorite si plasa o comanda online. Comanda este redirectionata catre Furnizorul vizat, care confirma primirea si accepta comanda respectiva sau indica faptul ca acea Comanda nu poate fi acceptata partial sau integral. Confirmarea este redirectionata catre Utilizator si politele sau produsele/serviciile pentru care a fost acceptata comanda sunt emise si livrate direct de catre Operator, la adresa de e-mail indicata de Utilizator in Formular.

ACTIVITATI INTERZISE

Nu puteti accesa sau folosi site-ul https://ritter.ro/ pentru niciun alt scop decat cel pentru care Operatorul il face disponibil. Site-ul https://ritter.ro/ este destinat doar intrebuintarii personale de catre Utilizatori si nu poate fi folosit pentru alte activitati comerciale, cu exceptia celor care sunt in prealabil si in mod expres avizate si aprobate in scris de catre Operator. Activitatile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

 • activitate criminala sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantila, frauda, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hartuire, urmarire, spamming-ul, incalcarea drepturilor de autor, incalcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;

 • extragere sistematica de date de pe site-ul https://ritter.ro/ pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colectie, baza de date sau un director, fara acordul scris al Operatorului;

 • a face orice utilizare neautorizata a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator si/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de alta natura in scopul de a trimite email-uri nesolicitate;

 • angajare in activitati nepermise pe un suport al site-ul https://ritter.ro/ ori conectare neautorizata la site-ul https://ritter.ro/;

 • angajarea in orice utilizare automata a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adauga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricaror algoritmi de tip data mining, roboti sau alte instrumente similare de colectare si extragere a datelor;

 • interferarea cu, intreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul https://ritter.ro/, pentru retelele sau serviciile care au legatura site-ul https://ritter.ro/;

 • incercarea de a-si asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;

  • utilizarea Contului de Utilizator ce apartine unui alt Utilizator;
 • folosirea oricaror informatii obtinute prin intermediul site-ul https://ritter.ro/ in scopul de a hartui, abuza sau prejudicia o alta persoana;

 • folosirea Serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;

 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering” a oricarui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul https://ritter.ro/;

  • utilizarea site-ul https://ritter.ro/ intr-o maniera incompatibila cu legile si regulamentele aplicabile.

LIVRARE

Toate tipurile de asigurari si/sau produse/servicii se livreaza in format electronic pe adresa de e-mail transmisa in formularul de comanda.

DECLARATII ALE UTILIZATORULUI

Precizari generale

Folosind site-ul https://ritter.ro/, dumneavoastra declarati si garantati ca:

 • toate informatiile furnizate pentru inregistrare sunt corecte, precise si nu induc in eroare;

 • datele si informatiile furnizate sunt reale la momentul completarii cererii;

 • datele si informatiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de inmatriculare;

 • persoana mentionata in formularul de comanda este proprietarul bunului asigurat;

 • aveti cel putin 18 ani impliniti;

ANULARE POLITA

Conform legislatiei in domeniul asigurarilor, o polita de asigurare RCA care a fost emisa nu poate fi anulata decat in cazul unor erori cuprinse in polita, erori ce afecteaza valabilitatea acesteia, sau in cazul in care se face dovada ca, din eroare, pentru acelasi autovehicul si acelasi asigurat exista o alta polita RCA in vigoare. In cazul in care Utilizatorul constata in momentul livrarii sau ulterior acestui moment faptul ca polita emisa de catre Operator conform comenzii lansate de catre Utilizator contine informatii gresite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut in formularul de comanda date/informatii gresite, acesta poate solicita anularea politei /rectificarea erorilor si emiterea si livrarea unei polite noi. Daca, in situatia enuntata mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea si livrarea unei alte polite, atunci acesta va fi obligat sa achite taxa de transport.

Conditii de emitere

Politele de asigurari NU se emit automat. Acestea se emit de catre personalul RITTER.ro in timpul programului de lucru: Luni - Joi intre 09:00-18:00 si Vineri: intre 09:00-17:30.

Conform legislatiei in vigoare, emiterea politelor de asigurare RCA se face doar dupa ce un operator RITTER.ro a primit urmatoarele documente de la dvs:

 • in cazul vehiculelor inmatriculate/inregistrate pe persoana fizica pentru emitere sunt necesare: copia talonului sau a cartii si copia buletinului proprietarului din talon

 • in cazul vehiculelor inmatriculate/inregistrate pe persoana juridica pentru emitere este necesara copia talonului sau a cartii

 • pentru vehiculele pentru care se doreste RCA in vederea inmatricularii/inregistrarii pe persoana fizica pentru emitere sunt necesare: copia talonului sau a cartii, copia buletinului noului proprietar ( cel pe care se va inmatricula vehicululul ) si copia contractului de vanzare-cumparare ( sau a facturii ) cu dovada luarii in evidenta fiscala

 • pentru vehiculele pentru care se doreste RCA in vederea inmatricularii/inregistrarii pe persoana juridica pentru emitere sunt necesare: copia talonului sau a cartii, CUI persoana juridica ( cea pe care se va inmatricula vehicululul ) si copia contractului de vanzare-cumparare ( sau a facturii ) cu dovada luarii in evidenta.

Documentele mai sus mentionate le puteti trimite catre noi:

 • prin incarcarea lor folosind acest link RCA cu poze ( daca aveti mai mult de 2 documente de incarcat puteti accesa de mai multe ori link-ul ca sa le puteti transmite pe toate )

 • ori prin adresa de e-mail office@ritter.ro. In cazul in care ati comandat o asigurare in afara orelor de program cu inceperea valabilitatii de a doua zi, aceasta se va opera incepand cu prima zi lucratoare de catre un operator RITTER.ro si se va emite astfel cu valabilitatea din ziua urmatoare. Exemplul 1 : astazi suntem in data de 1 ianuarie si va comandati o asigurare la ora 19 cu valabilitate din 2 ianuarie. De comanda, verificarea si emiterea politei dvs. se va ocupa un operator RITTER.ro a doua zi si astfel asigurarea se va emite cu valabilitatea din 3 ianuarie )

Exemplul 2: astazi suntem in 25 decembrie ( ziua de Craciun ) si va comandati o asigurare incepand cu 26 decembrie ( care este zi libera ). De comanda dvs. se va ocupa un operator RITTER.ro incepand cu data de 27 decembrie ( daca aceasta zi nu este in weekend ) si astfel asigurarea se va emite cu valabilitatea din 28 decembrie.

In cazul reinnoirii politei de asigurare RCA va instiintam faptul ca nu mai avem nevoie de transmiterea documentelor, dvs. fiind deja clientul nostru. In cazul in care nu ne transmiteti toate documentele mentionate mai sus, va instiintam ca nu va putem emite polita de asigurare RCA si va vom anula comanda. Suma achitata de dvs se va returna pe cardul bancar de pe care ati efectuat plata.

Va recomandam sa va ocupati din timp de reinnoirea politei de asigurare RCA astfel incat sa beneficiati de continuitatea politei si sa nu aveti intrerupere. Asigurarile medicale de calatorii sunt singurele politele care se emit automat in orice interval orar. Produsele/serviciile oferite NU se emit automat. Acestea se emit de catre personalul RITTER.ro in timpul programului de lucru: Luni - Joi intre 09:00-18:00 si Vineri: intre 09:00-17:30.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018 RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, Bucuresti, Sector 2, Str. Traian, Nr. 184-186, Etaj 7, CUI: 26782334, Reg.Com: J40/3925/15.04.2010, Capital social: 150.000 LEI, Autorizatie 441/2010, numarul RBK-632 din Registrul Brokerilor, UNICREDIT BANK, RO23 BACX 0000 0007 6484 5000, Tel: +40374-600.700 / email: office@ritter.ro, va informeaza ca prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, beneficiari sau potentiali beneficiari declarati ai contractului de asigurare.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii. Scopurile prelucrarii: identificarea clientului; propunerea de produse/servicii; propunerea de cotatii de prima pentru riscurile identificate si/sau solicitate de client; propunerea de contracte si conditii de asigurare colectate de la asiguratori; emitere sau reinoire polita (dupa caz); transmitere a contractului(lor) de asigurare; incasari asociate contractelor de asigurare si a produselor/serviciilor; indeplinirea unor obligatii legale;

Temeiurile legale al prelucrarii: (1) executarea contractului de asigurare la care persoana vizata este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea acestuia. (2) executarea produsului/serviciului la care persoana vizata este parte. (3) indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in asigurari, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism). Categoriile de destinatari si imputerniciti: RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, urmatoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare/reasigurare precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale), furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare ( furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

Durata prelucrarii: Datele cu caracter personal colectate de RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL vor fi stocate dupa cum urmeaza: Pentru asigurari generale pe o perioada de 60 zile de la data ofertarii; Pentru asigurare de viata, pe o perioada de 180 zile de la data ofertarii, cu exceptia cazului in care am fost informati de asigurator ca s-a produs un risc asigurat. Daca in acest termen nu se emite un contract de asigurare sau nu exista un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal in scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale stocate ca fiind parte a unui contract ce asigurare executat, datele se vor stoca conform legislatiei (legea arhivarii, legislatia primara si secundara din asigurari, legislatia fiscala si cea contabila). Pentru garantiile prin consimtamant durata de stocare si arhivare este atata timp cat acesta este in vigoare.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:

 • dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea si utilizarea datelor personale);

 • dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare, si va permite sa cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii);

 • drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs informatii suplimentare);

 • dreptul la stergerea datelor ("Dreptul de a fi uitat" = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor);

 • dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator);

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate);

 • dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul sa va opuneti la prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor);

 • drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar intr-o măsură semnificativă. In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus, pentru retragerea consimtamantului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL la adresa de e-mail: dpo@ritter.ro, si/sau la adresa postala mentionata mai mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor. Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Operatorul detine toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire la site-ul https://ritter.ro/, logo, structura si design. Continutul furnizat prin intermediul site-ul https://ritter.ro/, structura, desgin-ul, logo-ul si siglele continute de acesta sunt detinute de catre Operator si sunt obiectul drepturilor de autor si al altor drepturi de proprietate intelectuala in conformitate cu legislatia romana. Continutul site-ul https://ritter.ro/ include, dar fara a se limita la, toate codurile sursa, bazele de date, masurile de functionalitate, software- ul, design, fisiere audio, video, text, fotografii si grafica. Marcile detinute de catre Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a marcilor si/sau ca parte a numelor de domenii, in legatura cu orice produs sau serviciu, in orice mod care este de natura sa provoace confuzie si nu pot fi copiate, imitate sau folosite, in tot sau in parte, fara acordul prealabil scris al Operatorului. Continutul site-ul https://ritter.ro/ va este oferit pentru informarea si numai pentru uzul dumneavoastra personal si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, incarcat, distribuit, transmis, difuzat, afisat, vandut, licentiat sau exploatat in orice fel de alte scopuri, fara acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematica de date sau alt continut din site-ul https://ritter.ro/ pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colectie, compilatie, baza de date sau un director, fara permisiunea prealabila scrisa din partea Operatorului este interzisa.

Operatorul nu va transfera drepturile sale de proprietate asupra site-ul https://ritter.ro/. Operatorul pastreaza toate drepturile de proprietate intelectuala aferente. Nu va este permis sa redistribuiti, sa vindeti, sa decompilati, sa folositi procesul de reverse engineering, sa dezasamblati sau sa aduceti in orice alt mod site-ul https://ritter.ro/ la o forma perceptibila omului.

Nicio dispozitie din prezentul Acord nu va fi interpretata ca acordand, implicit sau in orice alt fel, vreo licenta sau vreun drept asupra oricarui brevet sau oricarei marci comerciale semnate RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL. Este interzis sa modificati, sa copiati, sa publicati, sa reproduceti, sa vindeti sau sa comercializati in vreun fel aceasta solutie sau orice informatie asociata cu aceasta.

LINK-URI CATRE SI DE PE WEBSITE-URILE TERTELOR PARTI RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL nu isi asuma nici o raspundere pentru continutul website-urilor tertelor parti pentru care exista link-uri pe https://ritter.ro/. Utilizarea acestora atrage parasirea website-ului ritter.ro si se face pe propria raspundere a utilizatorului.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL nu isi asuma nici o responsabilitate privind sistemul de protectie a confidentialitatii utilizat de aceste site-uri, privind continutul sau acuratetea lor.

GARANTII

In cazul politelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirma ca datele si informatiile introduse pe site-ul https://ritter.ro/ sunt conforme cu cele din certificatul de inmatriculare, precum si faptul ca persoana mentionata in formularul de comanda este proprietarul detinator al autovehiculului. In cazul celorlalte politele de asigurare, Utilizatorul confirma ca datele si informatiile introduse pe site-ul https://ritter.ro/ sunt conforme, precum si faptul ca persoana mentionata in formularul de comanda este proprietarul detinator al bunului.

In cazul in care Utilizatorul nu este detinatorul bunului, Utilizatorul confirma ca reprezinta persoana vizata / detinatorul bunului si ca a informat persoana vizata privind politica RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilizatorul isi asuma intreaga raspundere privind datele furnizate si accepta faptul ca Operatorul nu va fi facut raspunzator fata de Utilizator si/sau fata de terte parti pentru prejudiciile de orice natura rezultate ca urmare a furnizarii unor informatii eronate de catre Utilizator. Utilizatorul garanteaza si isi asuma raspunderea pentru plata politei/politelor de asigurare comandate, in conditiile si modalitatile stipulate.

LIMITAREA RASPUNDERII

Echipa RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL depune constant diligentele necesare pentru ca informatiile oferite pe website-ul ritter.ro sa fie corecte si actuale, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea contine. Utilizand aceasta aplicatie, sunteti de acord – indiferent de circumstante – ca, atat RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, cat si colaboratorii sai, nu vor putea fi facuti raspunzatori pentru informatiile furnizate/continute/omise sau/si pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora – suferite de utilizatorul care isi bazeaza deciziile, actiunile sau inactiunile sale pe informatiile preluate de pe website-ul ritter.ro.

RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL isi rezerva dreptul de a actualiza si modifica, in orice moment si fara preaviz, continutul si structura website-ului ritter.ro, precum si dreptul de a sterge in intregime sau partial continutul unor informatii. In nici o imprejurare, RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde - de catre dvs. sau alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor disponibile pe acest site. Nu se ofera garantii cu privire la materialele oferite pe acest site. RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL nu accepta responsabilitatea si nu garanteaza ca functiile de pe acest site nu vor fi intrerupte sau nu vor avea erori, sau ca erorile vor fi corectate.

RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL si angajatii sai nu accepta nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate in urma utilizarii acestui site si al continutului acestuia, incluzand aici defectarea computerului dumneavoastra ca urmare a accesarii sau utilizarii serverului care gazduieste acest site.

Utilizatorul foloseste site-ul https://ritter.ro/ pe propriul risc, Operatorul fiind exonerat de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ul https://ritter.ro/ sau, ca urmare a utilizarii informatiilor acestuia. Operatorul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site-ul https://ritter.ro/. Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra site-ului https://ritter.ro/ si tentativa de efectuare a acestora, incluzand, dar fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii. IN NICIUN CAZ OPERATORUL SAU DIRECTORII SAI, MEMBRII, ANGAJATII SAU AGENTII SAI NU VOR FI FACUTI RESPONSABILI FATA DE DUMNEAVOATRA SAU FATA DE TERTE PARTI PENTRU PREJUDICIILE INDIRECTE, VIITOARE SAU SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE (DE EXEMPLU, DAUNELE COMINATORII SI AMENZILE CIVILE) SAU INCIDENTALE, INCLUSIV PENTRU PROFITUL NEREALIZAT, REZULTAT DIN FOLOSIREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A SITE-ului https://ritter.ro/ SAU A SERVICIILOR OPERATORULUI, CHIAR DACA OPERATORUL A FOST INSTIINTAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabila

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, si masurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, intreprinse in temeiul sau in legatura cu site-ul https://ritter.ro/ sau Serviciile Operatorului vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legile din Romania.

Solutionarea litigiilor

In cazul unui litigiu intre Utilizatori si orice alta Terta Parte, dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca Operatorul nu are nici o obligatie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviti Operatorul, functionarii, angajatii, agentii si succesorii sai in drepturi de plangeri, cereri si prejudicii de orice natura, cunoscute sau necunoscute, previzibile sau imprevizibile, dezvaluite sau confidentiale, care decurg din, sau sunt in orice fel legate de astfel de litigii si/sau de Serviciile Operatorului.

Toate plangerile, litigiile sau neintelegerile care pot decurge din interpretare, functionalitate sau care sunt in orice fel legate de utilizarea de catre dumneavoastra a site-ul https://ritter.ro/ sau a Serviciilor Operatorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discutii si negocieri directe in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei, vor fi supuse jurisdictiei exclusive a instantelor de la sediul Operatorului.

Icon securitate Twispay
20% reducere cu codul RITTER

RITTER.RO - Broker de Asigurare SRL

Telefon: 0755100102
Bucuresti, Sector 2, Str. Traian, Nr. 184-186, Etaj 7

CUI: 26782334
Reg.Com: J40/3925/15.04.2010
Capital social: 795.760 LEI

Autorizatie functionare ASF 441/2010
RBK-632 ( Registrul brokerilor )
Aviz ASF intermediar pensii private 87/2016
Aviz ASF furnizor de programe F-0063

UNICREDIT BANK
RO23 BACX 0000 0007 6484 5000
Se incarca ... asteptati