CURSURI CARE SE ORGANIZEAZA


S.C. RITTER – BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L. organizeaza urmatoarele cursuri de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor:

 • 1. Pregatire profesionala initiala-intermediar in asigurari si/sau reasigurari
 • 2. Pregatire profesionala initiala-conducator
 • 3. Pregatire profesionala initiala-conducator executiv
 • 4. Pregatire profesionala continua-intermediar in asigurari si /sau reasigurari
 • 5. Pregatire profesionala continua-conducator
 • 6. Pregatire profesionala continua-conducator executiv
 • 7. Pregatire profesionala initiala-angajat al societatii care desfasoara activitate de distributie

Categorii de intermediari carora li se aplica prevederile privind pregatirea profesionala

 • agentii de asigurare persoane fizice
 • conducatorii agentilor de asigurare persoane juridice
 • agentii auxiliari, persoane fizice
 • conducatorii agentilor auxiliari, persoane juridice
 • conducatorii agenÈ›ilor afiliaÈ›i
 • conducatorii executivi ai activitatii de distribuÈ›tie in cadrul intermediarilor principali - institutii de credit si firme de investitii
 • angajaÈ›ii care desfasoara activitate de distributie de asigurari in cadrul institutiilor de credit sau firmelor de investitii in calitate de intermediari principali
 • conducatorii executivi ai companiilor de brokeraj
 • angajatii companiei de brokeraj care desfasoara activitate de distributie de asigurari si/sau reasigurari, respectiv brokerii in asigurari/reasigurari
 • asistentii in brokeraj, persoane fizice
 • conducatorii activitatii de distributie de asigurari in cadrul asistentilor persoane juridice È™i subasistentii
 • conducatorii activitatii de distributie de asigurari la asistentii auxiliari persoane juridice È™i subasistentii auxiliari
 • angajatii societatilor care desfasoara activitate de distributie de asigurari si/sau reasigurari, precum inspectori de asigurare, reasigurare etc.
 • angajatii intermediarilor secundari, care desfasoara activitate de distributie de asigurari si/sau reasigurari, dupa caz: subagentii, subagentii auxiliari, subagentii afiliati, subasistentii, subasistentii auxiliari.

 

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CURSURILOR

 

Cursurile se vor desfasura in sistem e-learning (online).In maxim 15 zile calendaristice de la finalizarea programului de pregatire profesionala, S.C. RITTER – BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L. va transmite catre ISF, tabelul cu persoanele care au parcurs intregul proces de pregatire, precum si adeverinta din care sa rezulte ca respectivul cursant a parcurs intregul program de pregatire profesionala.

Pentru inscrierea cursantilor la programele de instruire puse la dispozitie de furnizor acestia, pentru obtinerea userului si parolei de accesare a platformei si a informatiilor necesare dobandirii cunostintelor necesare sustinerii examenului, trebuie sa achite suma specificata pe site conform formei de pregatire urmate prin card bancar online sau prin ordin de plata in contul SC RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL, RO23 BACX 0000 0007 6484 5000, deschis la banca UNICREDIT.

De asemenea se va transmite cererea de inscriere la examenul de absolvire, completata si semnata de solicitant, o copie a B.I./C.I. precum si dovada platii taxei de examinare in contul ISF (Institutul de Studii Financiare CIF RO25285051 ) RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, deschis la Banca BRD. In mod obligatoriu se va trece CNP-ul persoanei pentru care se plateste inscrierea la examinare.


Pregatire profesionala initiala

Modulul de pregatire initiala in domeniul distributiei asigurarilor va avea ca obiective:
A. Obiectie generale: Asigurarea dobandirii cunostintelor si abilitatilor privind distributia de asigurari, conform legislatiei in vigoare.
B. Obiective specifice:
- Cunoasterea cadrului legislativ national si european specific activităţii de asigurare şi /sau reasigurare si distributiei de asigurari si/sau reasigurari, inclusiv implicatiile legilor speciale.
- Insusirea principiilor generale ale activitatii de asigurare, a terminologiei specifice produselor de asigurare si reasigurare, a liniilor de activitate de asigurari.
- Asimilarea principiilor de baza ale eticii profesionale si principiilor de baza in distributia produselor de asigurare si reasigurare.

 

Pregatire profesionala continua

Modulul de pregatire profesionala continua in domeniul distributiei asigurarilor va avea ca obiective:

A.Obiective generale:
Asigurarea dobandirii cunostintelor si abilitatilor privind distributia de asigurari, conform legislatiei in vigoare.

B.Obiective specifice:
- Cunoasterea cadrului legislativ national si european specific activităţii de asigurare şi /sau reasigurare si distributiei de asigurari si/sau reasigurari, inclusiv implicatiile legilor speciale.
- Insusirea principiilor generale ale activitatii de asigurare, a terminologiei specifice produselor de asigurare si reasigurare, a liniilor de activitate de asigurari.
- Asimilarea principiilor de baza ale eticii profesionale si principiilor de baza in distributia produselor de asigurare si reasigurare
- Cunoasterea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si prevenirea si combaterea spalarii banilor
 

 

Pregatire profesionala initiala conducatori

Modulul de pregatire
Asigurarea dobandirii cunostintelor si abilitatilor privind distributia de asigurari, conform legislatiei in vigoare.

B. Obiective specifice:
- Cunoasterea cadrului legislativ national si european specific activităţii de asigurare şi /sau reasigurare si distributiei de asigurari si/sau reasigurari, inclusiv implicatiile legilor speciale.
- Insusirea principiilor generale ale activitatii de asigurare, a terminologiei specifice produselor de asigurare si reasigurare, a liniilor de activitate de asigurari.
- Asimilarea principiilor de baza ale eticii profesionale si principiilor de baza in distributia produselor de asigurare si reasigurare
- Cunoasterea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si prevenirea si combaterea spalarii banilor
- Insusirea notiunilor fundamentale privind managementul resurselor umane si al companiei
- Insusirea notiunilor fundamentale de management financiar si contabilitate in domeniul asigurarilor

 

Pregatire profesionala continua conducatori

Modulul de pregatire
Asigurarea dobandirii cunostintelor si abilitatilor privind distributia de asigurari, conform legislatiei in vigoare.

B. Obiective specifice:
- Cunoasterea cadrului legislativ national si european specific activităţii de asigurare şi /sau reasigurare si distributiei de asigurari si/sau reasigurari, inclusiv implicatiile legilor speciale.
- Insusirea principiilor generale ale activitatii de asigurare, a terminologiei specifice produselor de asigurare si reasigurare, a liniilor de activitate de asigurari.
- Asimilarea principiilor de baza ale eticii profesionale si principiilor de baza in distributia produselor de asigurare si reasigurare
- Cunoasterea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si prevenirea si combaterea spalarii banilor
- Insusirea notiunilor fundamentale privind managementul resurselor umane si al companiei
- Insusirea notiunilor fundamentale de management financiar si contabilitate in domeniul asigurarilor

 

Credite de formare profesionala

Conform Normei 20/2018, Art.6 alin.19 : Societatile de asigurare, intermediarii principali sau furnizorii de pregatire profesionala transmit la ISF evidenta crditelor de formare profesionala acumulate pentru pregatirea profesionala continua la sfarsitul fiecarui an calendaristic, astfel incat sa reiasa dovada obtinerii celor 20 credite de formare profesionala.
Creditul de formare profesionala reprezinta echivalentul in timp de pregatire profesionala a unei persoane ce activeaza in domeniul distributiei de asigurari.
Echivalentul unui credit de formare profesionala este obtinut prin una dintre urmatoarele modalitati:
- 45 minute de pregatire formala (cursuri);
- 45 minute de sustinere a unei prelegeri in cadrul unui program de pregatire profesionala sau la o activitate stiintifica;
- 135 minute de participare in cadrul unei conferinte, seminar, mese rotunde;
- 90 minute de mentorat, realizate in conformitate cu prevederile prezentei norme.

Icon securitate Twispay
20% reducere cu codul RITTER

RITTER.RO - Broker de Asigurare SRL

Telefon: 0755100102
Bucuresti, Sector 2, Str. Traian, Nr. 184-186, Etaj 7

CUI: 26782334
Reg.Com: J40/3925/15.04.2010
Capital social: 795.760 LEI

Autorizatie functionare ASF 441/2010
RBK-632 ( Registrul brokerilor )
Aviz ASF intermediar pensii private 87/2016
Aviz ASF furnizor de programe F-0063

UNICREDIT BANK
RO23 BACX 0000 0007 6484 5000
Se incarca ... asteptati