Regulamentul Campaniei „ 50 de cursuri gratuite pentru a deveni Broker in Asigurari! ”

Data inceput 08 Februarie 2019
Data sfarsit 31 Martie 2019

Regulamentul Campaniei
„ 50 de cursuri gratuite pentru a deveni Broker in Asigurari! ”

Art. 1  Organizatorul Campaniei
Organizatorul Campaniei „ 50 de cursuri gratuite pentru a deveni Broker in Asigurari! ” este compania RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Bld. Lascar Catargiu, nr. 11, et. 1, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3925/2010, Cod Unic de Inregistrare 26782334, autorizata sa functioneze de ASF in baza Deciziei nr. 441/2010, inmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK-632 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Catalin Vasile – Director General.

Art. 2  Conditii si Drept de participare
La aceasta campanie sunt inscrisi in mod automat toate persoane fizice la nivel national fara experienta in domeniul asigurarilor care accepta si respecta conditiile prezentului regulament:
- au minim 18 ani
-au diploma de Bacalaureat
- semneaza contract de intermediar auxiliar cu RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare S.R.L
- achita taxa de examinare pentru obtinerea diplomei de calificare.

Art. 3  Locatiile de derulare ale campaniei
Aceasta campanie se desfasoara la sediul central RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare. 

Art. 4  Durata campaniei
Perioada de desfasurare a campaniei „ 50 de cursuri gratuite pentru a deveni Broker in Asigurari! ” este 08 februarie 2019 – 31 martie 2019. Inscrierile emise dupa data de 31 martie 2019, ora 23.59, nu mai confera dreptul de a participa la campanie. 


Art. 5  Mecanismul campaniei
RITTER Broker urmareste sa promoveze, dupa mijloacele sale, cultura publica in domeniul asigurarilor, prin oferirea de informatii corecte si complete tuturor celor interesati, in acelasi timp dorind sa sustina 50 de persoane cu potential ridicat in domeniul vanzarilor de asigurari private si brokeraj, persoane ce nu isi pot contura o cariera in acest domeniu din cauza lipsei de finantare si a unui ajutor in ceea ce priveste know-howul la inceput de cariera.
In urma cursurilor (*), dupa ce participantii parcurg toate etapele si sunt admisi la examen, pot incepe sa vanda orice tip de asigurari de la toate societatile de asigurari prezente in Romania, iar RITTER Broker ii va sustine pe tot parcursul autorizatiei cu sfaturi, consultanta si tot sprijinul necesar pentru a oferi un start real in cariera celor 50 de cursanti.

RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare va pune la dispozitia tuturor colaboratorilor intregul know-how necesar desfasurarii activitatii, licenta si acoperirea data de raspunderea profesionala, contractele Ritter Broker de colaborare cu asiguratorii parteneri si nu in ultimul rand puterea actionariatului, experienta si succesul echipei de management. Toate acestea vor contribui la parcursul profesional si dezvoltarea unei cariere solide pentru cei 50 de cursanti sponsorizati de catre Ritter Broker.

Daca esti in cautarea unui partener care sa te sustina in dezvoltarea propriei afaceri si iti doresti sa fii corect recompensat financiar pentru activitatea depusa, acest tip de colaborare este cel ideal pentru tine atat timp cat crezi in importanta pregatirii profesionale si iti doresti sa te dezvolti.

Lucrand ca broker de asigurari in parteneriat cu RITTER Broker vei avea parte garantat de un sistem de remuneratie ce poate depasi nivelul veniturilor medii din Romania, daca te numeri printre aceia care stiu sa fructifice oportunitatile oferite.
* Organizatorul va acoperi integral costul taxei de curs in valoare de 200 lei / participant. Cheltuielile aferente taxei de examinare de 250 lei ramane in sarcina participantului. Participantii vor putea beneficia de premiu conditionat de indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor de drept de participare.
Diplomele vor fi inmanate participantilor prin proces verbal de predare – primire dupa ce acestia parcurg toate etapele si sunt admisi la examen.
Participantii vor fi anuntati de un reprezentant al organizatorului.
Un participant poate primi doar o singura diploma de calificare.

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către participanti prin primirea Diplomelor Campaniei, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu”

Art. 7 Alte reglementari
Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Prin urmare, RITTER Broker se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului
Bucuresti, Bld. Lascar Catargiu, nr.11, et. 1, sector 1
Tel: 0374-600.700
Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 09:00-18:00
Site:  www.ritter.ro, Email: office@ritter.ro

Prezentul regulament s-a intocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare S.R.L.

Reprezentant legal
dl. Catalin Vasile
Director GeneralIcon securitate Twispay

RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare SRL

Telefon: 0374600700
E-mail: office@ritter.ro

Bucuresti, Sector 2, Str. Traian, Nr. 184-186, Etaj 7


CUI: 26782334
Reg.Com: J40/3925/15.04.2010
Capital social: 150.000 LEI

Autorizatie functionare 441/2010
RBK-632 ( Registrul brokerilor )
Aviz intermediar pensii private 87/2016
Aviz furnizor de programe F-0063

UNICREDIT BANK
RO23BACX0000000764845000

Plata card prin:

Contact
Se incarca ... asteptati